ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขั้นพื้นฐานในสุนัข

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขั้นพื้นฐานในสุนัข

(Basic echocardiography in dogs)

ระหว่างวันที่ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566

ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เขตพื้นที่นาสีนวน)

ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

ที่ตั้งสถานที่จัดงานอบรม

https://goo.gl/maps/5dmrQyw55fmMbdbn7

ติดต่อสอบถาม