ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าโครงการอบรมการใช้เทคนิค Real-time PCR ในการวินิจฉัยโรค รุ่น 1

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าโครงการอบรมการใช้เทคนิค Real-time PCR ในการวินิจฉัยโรค รุ่น 1
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เขตพื้นที่นาสีนวน) ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
รับจำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/ท่าน
โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 5,000 บาท
มายังบัญชีเลขที่ 408-931691-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)
สาขาท่าขอนยาง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
แล้วจึงกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
ตามลิงก์ https://shorturl.asia/CgRBN
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ)
ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง 085-1338426

ติดต่อสอบถาม