ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ทาเคชิ โคบายาชิ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ทาเคชิ โคบายาชิ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ
ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยโออิตะ ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

ติดต่อสอบถาม