ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2566

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม

โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2566

ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้อง 6a23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง เวลา 6.30 น. เป้นต้นไป

**มีการร่วมทำบุญตักบาตร ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเตรียมข้าวปลา อาหารแห้งร่วมทำบุญ มาด้วยตนเอง**

ติดต่อสอบถาม