โครงการการพัฒนาการเสริมแนวคิดผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการการพัฒนาการเสริมแนวคิดผู้ประกอบการ” ณ ห้องเรียนบรรยาย 6A23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี อ.สพ.ญ. ไพลิน จินากูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ แนวทางแนวคิด และการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ ในอนาคต ซึ่งมี อ.สพ.ญ.วิลาสินี สุราสา และ น.สพ.ทศพล สีรินทร์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านคลินิกรักษาสัตว์ มาร่วมแลกเปลี่ยน ความเห็น และบรรยายปรสบการณ์ ของการเป็นเจ้าของกิจการแก่นิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานภายในอนาคตอีกต่อไป

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม